Social Media Policy

social media policy

Social Media Policy (SMP) – dokument mający na celu zapewnienie odpowiedzialnej i wiarygodnej obecności firmy oraz jej pracowników w mediach społecznościowych. To zbiór podstawowych zasad, jakimi należy się kierować, publikując treści w SoMe.

🚨 Coraz częściej dostrzegamy, że w internecie mocno zaciera się granica między tym, co traktowane jest jako nasze prywatne treści, a tym, co może zostać powiązane z organizacją, w której pracujemy. A ta sytuacja może prowadzić do licznych kryzysów…⚡️Aby zapobiegać tego typu zdarzeniom, większość dużych firm wprowadziła dokumenty Social Media Policy📄, które dzisiaj stały się „złotym standardem” w obszarze wewnętrznych