News

News

W e-kryzysowym słowniku dziś przedstawiamy News. Niby każdy zna, ale warto podkreślić jego znaczenie w kryzysach. Atrakcyjność newsa jest tym większa, im szerszej grupy odbiorców dotyczy i większe emocje wśród nich wywołuje. Atrakcyjność ta rośnie, gdy informacja będąca podstawą newsa jest również niezwykła i zaskakująca, ujawnia skrywane przez innych tajemnice, dotyczy kwestii kontrowersyjnych lub konfliktowych.

Newsy pełnią dwie podstawowe funkcje:

  1.  edukują odbiorców co do bieżących wydarzeń z różnych sfer życia,
  2.  gromadzą wokół danego serwisu informacyjnego masową liczbę odbiorców, dzięki którym medium zarabia bezpośrednio poprzez sprzedaż lub pośrednio poprzez reklamę.

Wraz z rosnącą konkurencją mediów, ich pogłębiającą się komercjalizacją oraz coraz większym uwzględnianiem potrzeb użytkownika internetowego (mniej wybrednego, a jednocześnie coraz bardziej znaczącego w strukturze odbiorców także tradycyjnych mediów) maleje merytoryczny charakter newsów i ich społeczno-edukacyjny charakter, a wzrasta wymóg gromadzenia szerszej grupy odbiorców, którzy coraz bardziej konsumują media w sieci. Oznacza to ewoluowanie newsów w kierunku tabloidyzacji. Coraz mniejszą część serwisów informacyjnych zajmują tzw. hard news dotyczące kwestii mających lub mogących mieć wpływ na życie konsumentów mediów, a coraz większą tzw. soft news o niewielkim ładunku merytorycznym, za to „klikalnych”, mających wywoływać emocje, bawić lub intrygować.