Audyt Pokryzysowy

Audyt Pokryzysowy

Audyt Pokryzysowy - jego ważnym celem jest wskazanie obszarów, które działały w czasie kryzysu, a także określenie możliwości ich eksploatowania na inne sfery organizacji. Dobrze przeprowadzony Audyt jest szeroką diagnozą stanu organizacji wraz z rekomendacjami zmierzającymi do maksymalizacji zabezpieczeń antykryzysowych. Gotowość do przeprowadzenia audytu naszym zdaniem jest papierkiem lakmusowym dojrzałości organizacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *