Plotka

Plotka

Plotka. Wprowadzenie odbiorcy w błąd (celowe lub niezamierzone) skutkuje pogorszeniem wizerunku osoby, której plotka dotyczy. Brak funkcji informacyjnej plotki oraz to, że zawiera ona informacje niesprawdzone, często chętnie przekazywane dalej sprawia, że może ona być źródłem kryzysu wizerunkowego, np. pracownika, osoby publicznej czy firmy. Naszym ulubionym cytatem o plotce jest powiedzenie Winstona Churchilla: Plotka jest już w połowie drogi dookoła świata, gdy prawda dopiero wciąga spodnie. 😉