Napad 3.0

Napad 3.0

Napad 3.0 – pojęcie powstałe w 2018 r. w Alert Media, wynikające z trudnych doświadczeń i zjawisk jakie zaczęliśmy identyfikować. Celem Napadu 3.0, który osiąga się poprzez hejt, mowę nienawiści, fake news, trolling czy oszczerstwa lub pomówienia, jest osiągnięcie konkretnych korzyści na dużą skalę. U podstaw leży często zemsta, chęć zniszczenia, przywłaszczenie czyjejś wartości (materialnych lub nie). Zjawisko ma jeszcze bardziej kwalifikowaną (trudniejszą) formę, o której napiszemy w następnym poście.